Inspirace

Nejprve jsem myslela, že zde budou informace o lidech, z jejichž myšlenek vycházím. Nakonec jsem se rozhodla jinak. Proč psát něco, co si klidně můžete najít na Wikipedii? Do mého života vstoupil v září 2014 projekt Strom života. Jsem šťastná, že mohu být součástí týmu, a oceňovaní lidé jsou pro mne neuvěřitelnou inspirací. Snad budou i pro Vás. Tak tedy:

ARBOR VITAE

"Hita´nangva" znamená v jazyce indiánského kmene Hopi být aktivní a docílit něčeho z vlastní iniciativy, aniž by to muselo být nařízeno, připomínáno, či aniž by o to člověk musel být požádán, bez ohledu na to, jestli si někdo vynaloženého úsilí všimne, a také vědět, že daný čin bude mít smysl.

Projekt Strom života je pokusem přinášet zprávy o těch, kteří jdou za svými vizemi, přičemž na své cestě překonávají překážky, jež mohou mít různou podobu a o kterých si většina z nás může myslet, že do života žádnou kvalitu nepřinášejí. Takovou překážkou může být třeba těžká nemoc, nedostatek financí, hendikepované dítě, dočasná ztráta vědomí smyslu života, pocit vlastní bezmoci nebo třeba zdánlivá nereálnost naplnění snů.

Ocenění lidé dokázali naplnit své sny a přetransformovat na první pohled neřešitelnou situaci v něco, co přináší radost, užitek a inspiraci. Chceme upozornit na to, že podstatně méně početná skupina lidí přinášejících svými činy dobré zprávy o světě dokáže vyvážit obrovské množství skeptiků a nihilistů, tvrdících, že jakýkoli dobrý skutek bude po zásluze potrestán, nebo že ve světě mocných a bezohledných nemá smysl o cokoli usilovat.

Tento projekt není financován z prostředků Evropské unie ani z žádných jiných veřejných peněz. Žije sám, živený nadšením dobrovolníků a soukromých dárců. Vznikl z iniciativy spolku Anaon a kavárny Fashion PUBlic a svým požehnáním a podporou ho poctila řada patronů, mimo jiné herec Jaroslav Dušek, dokumentarista Viliam Poltikovič se svou ženou, spisovatelkou Hanou, publicista Jan Urban, hudebníci Dagmar Voňková či Jan Burian, dokumentaristky Olga Špátová a Kristina Vlachová, spisovatelka Petra Procházková a Šimon Pánek, humanitární pracovník a ředitel organizace Člověk v tísni.

 

Nikdo z nás není majitelem pravdy. Nemůžeme ji vlastnit, můžeme ji však společně hledat v otevřeném dialogu, pokud si budeme pozorně naslouchat. Těším se na Vaše komentáře na lucie.novakova@fotocesty.cz.